Pomáhame firmám rásť
prostredníctvom rozvoja
Toho najcennejšieho, čo majú
ľudskýcH zdrojov

ČO ROBÍME

V M.I.C.S. veríme, že správne pracovne zaradený, spokojný a dobre motivovaný zamestnanec dokáže významne prispieť k rýchlejšiemu a udržateľnému rastu každej firmy.

Preto sa zameriavame na 4 kľúčové oblasti v oblasti leadershipu a manažmentu spoločnosti:

Odhad potenciálu zamestnancov, návrh ich pracovného zaradenia a dimenzovanie tímov podľa osobnostných predpokladov jednotlivých členov.
Merianie aktuálnej klímy v spoločnosti prostredníctvom analýzy spokojnosti existujúcich zamestnancov a 360 stupňovej spätnej väzby a následná identifikácia reálnych alebo potenciálnych trecích plôch ktoré môžu mať za následok pokles výkonnosti firmy.
Práca s tímami a ndividuálnymi pracovníkmi s cieľom rozvoja ich zručností, tímovej spolupráce, riešenia konfliktov, či budovania identifikácie s firmou.
Vzdelávanie manažérov v oblasti motivácie a manažmentu ľudských zdrojov tak, aby následne sami dokázali lepšie pracovať a motivovať svoje tímy a tým pádom naše externé služby čoraz menej potrebovali :)

V ČO VERÍME

Na základe našej niekoľkoročnej skúsenosti, ako aj podľa aktuálnych výskumov v oblasti pracovnej psychológie sme presvedčení, že miera pracovnej spokojnosti a identifikácie s pracovnou pozíciou zamestnanca ovplyvňuje jeho pracovné správanie a následne aj jeho výkon.

V našej práci vychádzame z metodiky Na riešenie orientovaného prístupu Stevena de Shazera a Insoo Kim Bergovej a hlásime sa k filozofii Svetovej asociácie biznis koučov Worldwide Association of Business Coaches™ (WABC)™.

Veríme, že:

Dobre motivovaný zamestnanec
je výkonný zamestnanec.

V každom človeku
je potenciál pre rozvoj a rast.

Zmena je možná.

AKO PRACUJEME

ZAUJÍMATE
NÁS

Príbeh vašej firmy a vašich zamestnancov nás zaujíma.

Od prvého kontaktu až po ukončenie spolupráce sa stávame plnohodnotnými členmi tímu.

VŽDY ZDVIHNEME
TELEFÓN

Naša práca sa nekončí po odpracovaní pracovného času.

Ak vám nejaký problém nedáva spávať, sme vám k dispozícii.

VŠETKO SA
DÁ VYRIEŠIŤ

Princípy na riešenie orientovaného prístupu aplikujeme do každodennej firemnej reality.

Sme presvedčení, že každý problém má riešenie a sme trénovaní, aby sme toto riešenie spoločne našli.

SME
KOUČOVIA

Nie sme konzultanti. Všetci členovia nášho tímu prešli 600 hodinovým výcvikom

The Worldwide Association of Business Coachesv oblasti pracovnej psychológie akreditovaným Worldwide Association of Business Coaches™ (WABC)™.

NAŠE SLUŽBY

INDIVIDUÁLNE PROFILY ZAMESTNANCOV

Pri nábore nových zamestnancov na rôzne pracovné pozićie využívame súbor osobnostných a výkonových testov pre čo najlepšiu identifikáciu ich potenciálu.

STATUS SCAN

Unikátny diagnostický nástroj na meranie pracovnej klímy vo firme prostredníctvom dotazníkového prieskumi spokojnosti zamestnancov a 360 stupňovej spätnej väzby na manažment.

SKUPINOVÝ BIZNIS KOUČING

Jedno až trojdňové stretnutia s cieľom vyriešiť konkrétnu situáciu, ktorá nastala v tíme. Môže ísť o problémy v komunikácii, narušenie vzťahov, spolupráce, či dôvery, ako aj v prípady, kedy je potrebné zdvihnúť motiváciu, posilňovať výkon a zvyšovať stresovú odolnosť.

VZDELÁVANIE MANAŽÉROV

Pre top-manažérov a senior manažérov, ktorí si chcú osvojiť vedecké a praktické znalosti pre vedenie ľudí a ktorí sa vo svojej práci chcú zaoberať rozvojom talentov a koučovaním otvárame unikátny vzdelávací program Open Management, ktorý patrí medzi najpopulárnejšie programy našej spoločnosti v ČR aj SR.

WORKSHOPY PRE LEADERSHIP

Špecializované workshopy od MICS sú určené pre vrcholových manžérov a ľudí, ktorí majú na starosti riadenie väčších tímov. Obsah a štruktúra workshopov reflektuje na najaktuálnejšie témy, ktoré v súčasnosti v oblasti leadershipu najčastejšie rezonujú:

Emočná inteligencia

Psychopatológia vo firmách

600 HODINOVÝ AKREDITOVANÝ KOUČOVACÍ VÝCVIK

The Worldwide Association of Business Coaches World Business Coach Level 2, program od M.I.C.S. je prémiovým vzdelávacím programom pre koučov, ktorý ako jediný v strednej Európe spĺňa štandardy Worldwide Association of Business Coaches™ (WABC)™.
Viac: stiahnite si informačnú brožúru [PDF. 298 kB]
MADE IN CZECHOSLOVAKIA s. r. o.
Na vrátkach 3568/1 B-3
Bratislava 841 01

hello@mics.sk